publicidad

Nombre del componente ID del hardware
Synaptics FP Sensors (WBF) (PID=0011) USB\VID_138A&PID_0011 Buscar los controladores
Synaptics FP Sensors (WBF) (PID=0015) USB\VID_138A&PID_0015 Buscar los controladores
Synaptics FP Sensors (WBF) (PID=0017) USB\VID_138A&PID_0017 Buscar los controladores
Validity Eagle Sensor(WBF) USB\VID_138A&PID_0050 Buscar los controladores
Validity Sensor (PID=0010) USB\VID_138A&PID_0010 Buscar los controladores
Validity Sensor (PID=0018) USB\VID_138A&PID_0018 Buscar los controladores
Validity Sensor (VFS201) USB\VID_138A&PID_0001 Buscar los controladores
Validity Sensor (VFS301) USB\VID_138A&PID_0005 Buscar los controladores
Validity Sensor (VFS451) USB\VID_138A&PID_0007 Buscar los controladores
Validity Sensor (VFS471) USB\VID_138A&PID_003C Buscar los controladores
Más componentes
publicidad