إعلان

دَلِيل > Z > ZOOM


اسم المكون معرّف الجهاز
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\56MODEM البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_56K_PC_CARD_FAXMODEM البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_EXTERNAL_56K_LT_SPEAKERPHONE_FAXMODEM البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_EXTERNAL_56K_LT_SPEAKERPHONE_FAXMODEM_PNP البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_EXTERNAL_V92_VOICE_FAXMODEM البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_INTERNAL_56K_LT_SPEAKERPHONE_FAXMODEM البحث عن برامج التشغيل
Zoom Voice Modem Serial Wave Device MODEMWAVE\ZOOM_INTERNAL_56K_LT_VOICE_FAXMODEM البحث عن برامج التشغيل
المزيد من المكونات
اسم المكون معرّف الجهاز
External 33.6 - 56K Upgradable Faxmodem SERENUM\ZTI8040 البحث عن برامج التشغيل
External 56K Faxmodem SERENUM\ZTI8010 البحث عن برامج التشغيل
External 56K Voice Faxmodem SERENUM\ZTI8024 البحث عن برامج التشغيل
External 56K Voice Faxmodem SERENUM\ZTI8026 البحث عن برامج التشغيل
External 56K Voice Faxmodem SERENUM\ZTI8027 البحث عن برامج التشغيل
Internal 56K Faxmodem ISAPNP\OZO800F البحث عن برامج التشغيل
Internal 56K Voice Faxmodem ISAPNP\OZO8020 البحث عن برامج التشغيل
PCMCIA 56K Faxmodem PCMCIA\ZOOM_TELEPHONICS__INC.-_56K_PC_CARD_FAXMODEM-0013-0000 البحث عن برامج التشغيل
PCMCIA 56K Faxmodem PCMCIA\ZOOM_TELEPHONICS__INC.-_56K_PC_CARD_FAXMODEM-22CB البحث عن برامج التشغيل
PCMCIA 56K Faxmodem PCMCIA\ZOOM_TELEPHONICS__INC.-56K_PC_CARD_FAXMODEM-0013-0000 البحث عن برامج التشغيل
المزيد من المكونات
إعلان