MSI B85M-E45 (MS-7817)

Tensions

CPU VCORE

Valeur

0.90 V

Valeur minimale

0.90 V

Valeur maximale

0.90 V

VIN1

Valeur

1.02 V

Valeur minimale

1.02 V

Valeur maximale

1.02 V

AVCC

Valeur

3.39 V

Valeur minimale

3.39 V

Valeur maximale

3.39 V

3VCC

Valeur

3.39 V

Valeur minimale

3.39 V

Valeur maximale

3.39 V

VIN4

Valeur

1.10 V

Valeur minimale

1.10 V

Valeur maximale

1.10 V

VIN5

Valeur

0.85 V

Valeur minimale

0.85 V

Valeur maximale

0.85 V

VIN6

Valeur

1.07 V

Valeur minimale

1.07 V

Valeur maximale

1.07 V

VIN7

Valeur

0.87 V

Valeur minimale

0.87 V

Valeur maximale

0.87 V

VIN8

Valeur

0.90 V

Valeur minimale

0.90 V

Valeur maximale

0.90 V

VIN9

Valeur

0.75 V

Valeur minimale

0.75 V

Valeur maximale

0.75 V

VIN10

Valeur

1.10 V

Valeur minimale

1.10 V

Valeur maximale

1.10 V

VIN11

Valeur

1.02 V

Valeur minimale

1.02 V

Valeur maximale

1.02 V

VIN12

Valeur

1.07 V

Valeur minimale

1.07 V

Valeur maximale

1.07 V

VIN13

Valeur

1.02 V

Valeur minimale

1.02 V

Valeur maximale

1.02 V

VIN14

Valeur

0.00 V

Valeur minimale

0.00 V

Valeur maximale

0.00 V

Températures

SYSTIN

Valeur

30 °C

Valeur minimale

30 °C

Valeur maximale

30 °C

TMPIN5

Valeur

127 °C

Valeur minimale

127 °C

Valeur maximale

127 °C

TMPIN6

Valeur

30 °C

Valeur minimale

30 °C

Valeur maximale

30 °C

TMPIN3

Valeur

40 °C

Valeur minimale

40 °C

Valeur maximale

41 °C

Ventilateurs

CPUFANIN

Valeur

1001 RPM

Valeur minimale

1001 RPM

Valeur maximale

1001 RPM

Intel Core i5 4670

Tensions

VID

Valeur

1.12 V

Valeur minimale

1.06 V

Valeur maximale

1.12 V

IA Offset

Valeur

0.00 V

Valeur minimale

0.00 V

Valeur maximale

0.00 V

GT Offset

Valeur

0.00 V

Valeur minimale

0.00 V

Valeur maximale

0.00 V

LLC/Ring Offset

Valeur

0.00 V

Valeur minimale

0.00 V

Valeur maximale

0.00 V

System Agent Offset

Valeur

0.00 V

Valeur minimale

0.00 V

Valeur maximale

0.00 V

Températures

Package

Valeur

49 °C

Valeur minimale

41 °C

Valeur maximale

49 °C

Core #0

Valeur

49 °C

Valeur minimale

41 °C

Valeur maximale

49 °C

Core #2

Valeur

39 °C

Valeur minimale

36 °C

Valeur maximale

43 °C

Core #4

Valeur

39 °C

Valeur minimale

36 °C

Valeur maximale

41 °C

Core #6

Valeur

41 °C

Valeur minimale

38 °C

Valeur maximale

42 °C

Puissance

Package

Valeur

27.23 W

Valeur minimale

15.54 W

Valeur maximale

27.23 W

IA Cores

Valeur

18.38 W

Valeur minimale

7.46 W

Valeur maximale

18.38 W

Uncore

Valeur

5.84 W

Valeur minimale

5.22 W

Valeur maximale

6.23 W

DRAM

Valeur

3.02 W

Valeur minimale

2.54 W

Valeur maximale

3.02 W

ATA ST500DM002-1BD14

Températures

Assembly

Valeur

31 °C

Valeur minimale

31 °C

Valeur maximale

31 °C

Air Flow

Valeur

31 °C

Valeur minimale

31 °C

Valeur maximale

31 °C

ATA KINGSTON SV300S3

Températures

Assembly

Valeur

26 °C

Valeur minimale

26 °C

Valeur maximale

26 °C

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Tensions

GPU

Valeur

0.68 V

Valeur minimale

0.68 V

Valeur maximale

0.68 V

Températures

GPU

Valeur

26 °C

Valeur minimale

26 °C

Valeur maximale

26 °C

PWM

FANPWMIN0

Valeur

20 %

Valeur minimale

20 %

Valeur maximale

20 %